Jakt og Fiske

Elgjakt: 

Husvære og jaktrett på ca 10.000 daa elgterreng. Kan jakte på ca 36.000 daa.

Terrenget.
Store deler er produktiv skogsmark der gran er hovedtreslaget. En del snauflater og plantefelt. Resten er blandingsskog gran/furu/lauv, myrer og en del snaufjell. Adkomsten til terrenget er god etter skogsveier eller med båt over Langvatn. God oversikt i terrenget og det er lett å finne seg oversiktspunkt for å speide etter elg. Terrenget er småkupert.

Jakta.
Tradisjonelt jaktes med ledhund. Løshund kan også nyttes i deler av terrenget der det ikke er fare for at hunden går inn på naboterrenget. Tilrettelagt en del postplasser. Her er ryddet og bygd tak over sitteplassene. Verten vil gi gode råd om trekkveier, oppholdssteder, postplasser og drev.

Tidsrom.

Periode 1
25. sept. til og med 8. okt. Ankomst 24. sept.

Periode 2

9okt - til og med 24okt

Dyr som skal felles i utleieperioden.
1 okse, 1 ku,  2 ungdyr og en kalv
.( Med forbehold om små endringer pga bestemmelser i Storviltområdet)

I periode 1 tillates det skyting av inntil 3 dyr, hvorav et av dyrene skal være kalv

I periode 2 tillates det skyting av minst 2 dyr hvorav et av dyrene skal være kalv. Hvis antall dyr for periode 1 ikke er tatt ut overføres disse til periode 2 

Husvære.
«Gammelstua» på Langvatn Gård. Dette er eldre gårdshus i fra 1706 som er restaurert men den gamle stilen er i behold. Her er stue, kjøkken med grue, komfyr, kjøleskap, fryser og nødvendig kjøkkenutstyr. Kammers med 2 soveplasser og 2 soveplasser i stue. I andre etg. er det også muligheter for soveplasser. Ikke innlagt vatn men dette hentes i melkerom i fjøset. Innlagt strøm på rommene. Oppvarming med ved.

Andre opplysninger.
Hjelp til transport av felte dyr ut av skogen med traktor om ønskelig. Gården er godt utstyrt med slaktebod og kjøttheng. Langvatn Gård ligger 12 km. fra Mosjøen og 20 km. fra Mosjøen Lufthavn. Henting på flyplass kan avtales. Mulighet for fiske i innlandsvann. Båt og 2 garn står til disposisjon.   i  . Terrenget og husværet passer for 4-6 jegere. Før elgjakta er det drevet rype/skogsfugljakt på deler av arealet.

Pris inkl. mva.
Periode 1 30.000

I tillegg kommer kr 50 pr kg kjøtt

Periode 2  25.000

I tillegg kommer kr 50 pr kg kjøtt

 

 

Kontakt Odd Langvatn på tlf 90962570 eller epost odd.langvatn@wias.no

 

Rypejakt: Utgår høsten 2006 pga dårlig rypeår

Vi selger jaktkort for inntil 4 personer pr dag som får hele terrenget til disposisjon.

Priser:

Kr 150 pr dag for jeger med hund, kr 100 pr dag for jeger uten hund.

Baglimit : 5 ryper pr jeger pr dag.