Disse linkene viser hva vi er opptatt av

  

 Widerøe Internet AS  :  Her jobber Odd som daglig leder
 Jelena`s favoritt kattelink  
  Bondelaget              Jelena er styreleder i lokallaget .
 Vefsn Kommune       Odd sitter i kommunestyret for Høyre

  Høyre                      Odd var leder i Vefsn Høyre feb 2001 - jan2003. 

  Rotary                     Odd er medlem og "Past President"  i Mosjøen RK   .                                 Jelena ble først bonde som ble medlem i Mosjøen Rotary  

 

 

Ulike Tillitsverv m.m .

Jelena : 

Styreleder Vefsn Husflidslag 1999 , Styremedlem 2000, Styremedlem Vefsn Bondelag 2000-2001 , Styreleder fra 2001 -  ,  Valgt inn som Bondelagets representant i styringsgruppa for Landbrukshelsa i Mosjøen og Omegn Bedriftshelsetjeneste. 

Odd : 

Styremedlem i Mosjøen Rotaryklubb 1998 , President Mosjøen Rotary Klubb 1999-2000. Styreleder Mosjøen Arrangement AS 1998-2000, Kommunestyremedlem i Vefsn Kommune 1999-2003.Leder Vefsn Høyre 2001 -      , Styremedlem Termik, Krisesentret i Mosjøen , Mosjøen og omegn Næringsselskap AS og samarbeidsutvalget Olderskog Skole  som kommunens representant i perioden 1999-2003. Styreleder i Destinasjon Helgeland AS 2002-2004. Avsnittsjef i Heimevernet , avsnitt 141 Vefsn , Grane og Hattfjelldal  med majors grad 2001 -     ,Medlem i skolestyret på Vefsn Folkehøgskole 2001-2003. 

 

.

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 Diverse presseomtale

 Snøscooterløype på Langvatn Gård (HA)  

 Ros for hyttefelt på Langvatn Gård (HA) 

 Ny turløype til Langvatn Gård (HA)

 Landbrukskonferanse med bl.a Jelena (HA)