Velkommen til Gammelstuo

Gammelstuo på Langvatn Gård ble bygget i 1706 .

I dag benytter vi den til bl.a turkafè på søndager hele året , overnatting , middagsselskaper .  

Det er mulig å bestille egne private  arrangementer med middag , lunsj etc .

Vi har ca 20sitteplasser i storstua .

                       

 

 

 

   

  Som en av de første aktører i denne nisjen, startet vi vinteren 2001 et nytt spennende konsept på Langvatn Gård .

  Vi kan nå tilby kjøring med snøscooter i 100% lovlige former , i en 8 km lang , variert og kupert løype på vår innmark .

  Vi har tatt i bruk ca 1000 mål dyrket mark og innmarksbeite , hvor det er mulig å leie scooter hos oss , eller komme med egen scooter.

  Vi har 3 scootere til utleie 2 stk Lynx og en stk Skidoo. .Alle er 2001 modeller.

  Se avisartikkel om dette i Helgeland Arbeiderblad                          

  Les vårt eget regelverk for scooterløypa 

Bildet er tatt langfredag i påsken 2001 under en utegudstjeneste .

 

Inne i Gammelstuo